z

z

22 Oktober 2010

Mandi Bunga

MaNDi BuNGa

MaNDi BuNGa MeRuPaKaN PeTua uNTuK MeNaiKKaN SeRi WaJaH BaGi BaKaL PeNGaNTiN. SeLaiN iTu, MaNDi BuNGa JuGa DiLaKuKaN uNTuK MeNCaRi JoDoH DaN MeMBuaNG SiaL. ia JuGa DiPeRCaYai BoLeH MeNoLaK BaLa Di SaMPiNG MeNYeGaR DaN MeReHaTKaN BaDaN. BuNGa YaNG DiGuNaKaN TeRMaSuKLaH MaWaR, MeLuR, TaNJuNG, KeKWa, KeNaNGaN, HaRuM SuNDaL MaLaM, CeMPaKa DaN PeLBaGai JeNiS BuNGa LaiN. TuJuH JeNiS BuNGa DaN PeLBaGai WaRNa DiGuNaKaN. HiRiSaN LiMau PuRuT DaN LiMau NiPiS BoLeH DiCaMPuR BeRSaMa uNTuK MeNaMBaH HaRuMaN aiR MaNDiaN iTu.

CaRa MaNDi BuNGa
1. SeDiaKaN BaRaNG SePeRTi 7 JeNiS BuNGa YaNG JeNiS BeRBau WaNGi. aMBiK 7 KuNTuM SeTiaP 1 JeNiS BuNGa.


1) BuNGa CeMPaKa~7 KuNTuM

2) BuNGa HaRuM SuNDaL MaLaM~7 KuNTuM

3) BuNGa KeNaNGa~7 KuNTuM

4) BuNGa KeKWa~7 KuNTuM

5) BuNGa TaNJuNG~7 KuNTuM

6) BuNGa MeLuR~7 KuNTuM

7) BuNGa MaWaR~7 KuNTuM

2. MaSuKKaN DaLaM BaLDi YaNG BeRiSi aiR BeRSiH. CeRai CeRaiKaN BuNGa TeRSeBuT SuPaYa TeRTaNGGaL DaRi BaTaNGNYa.

3. HiRiSKaN LiMau PuRuT DaN LiMau NiPiS uNTuK DiCaMPuRkAn BeRSaMa BaGi MeNaMBaH HaRuMaN aiR MaNDiaN iTu.

4. TiTiKKaN 7 TiTiK MiNYaK WaNGi TaNPa aLKoHoL TeRSeBuT DaLaM BaLDi iTu. 7 TiTiK SeTiaP 1 SeBaNYaK 7 JeNiS. TiK!!! TiK!!! TiK!!! TiK!!! TiK!!! TiK!!! TiK!!!

5. LePaS Tu BaCa aYaT aYaT BeRiKuT:
i. BiSMiLLaH 7 KaLi.
ii. SeLaWaT PaDa NaBi 7 KaLi.
iii. BaCa aYaT KuRSi 7 KaLi.
iv. BaCa 4 QuL 7 KaLi
vi. BaCa aYaT DaLaM SuRaH aL-NuR SeBaNYaK 7 KaLi. STaRT DeNGaN.. aLLaHuNuRuSSaMa...

6. SeLePaS Tu eMBuN KaN aiR SeBaLDi Tu SaTu MaLaM KaT LuaR RuMaH. PaSTiKaN BuKaN BaWaH PoKoK (aTaS BuMBuNG LaGi BaGuS.

7. eSoK BaNGuN SuBuH-SuBuH, MaNDi BuNGa SaMa aDa aWaL PaGi aTau LeWaT PeTaNG WaKTu MaGHRiB. MaNDi BaCa BiSMiLLaH 7 KaLi DaN SeLaWaT PaDa NaBi 7 KaLi. NiaT DaLaM HaTi HaSRaT YaNG DiHaJaTi. MaSa JiRuS, BuNGa YaNG JaTuH Ke BaDaN Tu JaNGaN BuaNG, aMBiK DaN GoSoK-GoSoK Di SeLuRuH BaDaN. aiR MaNDi tu JaNGaN Di KeSaT, BiaR ia KeRiNG Di BaDaN.

Tiada ulasan: