z

z

26 Oktober 2010

OH Bunga-Bunga

WaRNa BuNGa RoSe

WaRNa DaN MaKSuD BuNGa RoSe
HaTi SeRiNG TeRTaNYa-TaNYa aPaKaH MaKSuD WaRNa BuNGa RoSe YaNG PeRNaH DiTeRiMa. aPaKaH ia MeLaMBaNGKaN RaSa KaSiH, CiNTa, SiMPaTi aTauPuN SeKaDaR TeMaN BiaSa? SeBeNaRNYa BuNGa RoSe MeMPuNYai PeLBaGai WaRNa YaNG MeNGaNDuNGi MaKSuD TeRSiRaT. TaKuT NaNTi TeRSaLaH aNDaiaN DiRi SeNDiRiYaNG MaLu. Di SiNi aDaLaH aNDaiaN BaNYaK PiHaK TeNTaNG MaKSuD TeRSiRaT Di SeBaLiK WaRNa BuNGa RoSe.


* BuNGa RoSe MeRaH JaMBu*
KaMu aDaLaH CiNTa PeRTaMa Si Dia DaN iNi MeNJaDi RaHSiaNYa SeKaK SeKiaN LaMa. MaKNaNYa KaMu aDaLaH iNSaN YaNG MeNJaDi iDaMaNNYa SeLaMa iNi.
*BuNGa RoSe PuTiH*
RaSa CiNTa YaNG aDa DaLaM DiRiNYa aDaLaH CiNTa SeJaTi DaN SeSuCi RoSe PuTiH iTu.
* BuNGa RoSe KuNiNG*
Si Dia MaHu KaMu MeNJaDi SaHaBaTNYa aTau ia MeNaNDaKaN PeRaSaaN CeMBuRu TeRHaDaP KaMu.

*BuNGa RoS MeRaH*
Si Dia MeNCiNTaiMu SeTuLuS HaTi DaN iNGiN BeRSaMa SeLaMaNYa.

BuNGa MeLuR

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa MeLuR @ MeLaTi:
YaSMeeN aFRiNa
(YaSMeeN-BuNGa MeLuR @ MeLaTi) (aFRiNa-PuTiH KeMeRaHaN)

BuNGa MeLuR ~ P. RaMLi

Di HuJuNG SaNa TeMPaTMu, BuNGa MeLuR
BuKaN Di TaMaN YaNG iNDaH, BuNGa MeLuR
HaNYa Di SuDuT HaLaMaN
TiaDa DiHiaSi JaMBaNGaN iNDaH PeRMai

TaPi WaRNaMu YaNG PuTiH, BuNGa MeLuR
TaNDaNYa SuCi DaN MuRNi, BuNGa MeLuR
WaLauPuN DiTiuP DeBu
WaRNaMu DaN BauMu TeTaP MeMiKaT KaLBu

iBaRaT GaDiS DeSa, BuNGa MeLuR
SeDeRHaNa...
WaLau KeRiNG TaK BeRCaHaYa, BuNGa MeLuR
BauMu MeMiKaT JiWa

SeMoGa SaBaR DaHuLu, BuNGa MeLuR
PaDa Di SaTu KeTiKa, BuNGa MeLuR
MaSaNYa KaN MeNJeLMa
DiSaNJuNG DaN DiPuJa
oLeH GaDiS ReMaJa

BuNGa MaWaR


SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa MaWaR @ RoSeS:
WaRDiNa HuMaiRa
(WaRDiNa-BuNGa MaWaR @ RoSeS) (HuMaiRa-PuTiH CaMPuR MeRaH)


WaRNa DaN MaKSuD


MeRaH ~ CiNTa YaNG MeNDaLaM, KeBeRaNiaN, PeNGHaRGaaN.

KuNiNG ~ TaNDa PeRSaHaBaTaN, KeBeBaSaN, KeBaHaGiaN DaN KeGeMBiRaaN.

MeRaH JaMBu @ PiNK @ PeaCH ~ TaNDa TeRiMa KaSiH, RaSa SYuKuR YaNG MeNDaLaM, KeKaGuMaN, PeNGHaRGaaN DaN SiMPaTi.

PuTiH ~ KeTuLuSaN CiNTa, KeSuCiaN HaTi, MeNGaMBiL BeRaT, PeNGHoRMaTaN, KeRaHSiaaN DaN PeRTuNaNGaN.

MeRaH DaN PuTiH ~ KeBeRSaMaaN.

KHaSiaT KHuSuS BaGi PeReMPuaN:

1. uNTuK BuNGa MaWaR, DiDaLaMNYa TeRDaPaT MiNYaK aSiRi YaNG MeNGaNDuNGi GeRaNioL, LiMoNeNe, ZaT SiTRaT, SiTRoNeLoL, LiNaLoL, NeRoL, euGeNoL, FeNiLeTiLaLKoHoL, FaRNeSoL, DaN NoNiLaL-DeHiDa BeRKHaSiaT SeBaGai aNTiSePTik, PeMBuNuH JaMuR CaNDiDa aLBiCaN PeNYeBaB KePuTiHaN, MeNaMBaH DaYa TaHaN TuBuH, DaPaT MeNGuBaTi GiGiTaN SeRaNGGa BeRBiSa, GaBaG (MoRBiLi), dan JeRaWaT.

2. DauN DaN KeLoPaK BuNGa MaWaR BeRKHaSiaT MeNDiNGiNKaN TuBuH SeHiNGGa BeRMaNFaaT uNTuK MeNuRuNKaN DeMaM SeRTa MeNGHiLaNGKaN PaNaS DaN RaCuN DaRi DaLaM TuBuH. JiKa iNGiNKaN KHaSiaT BuNGa MaWaR LeBiH TaHaN LaMa, DaPaT DiHaSiLKaN DaLaM BeNTuK CuKa uBaT.

BuNGa TeRaTai

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa TeRaTai :
DaRiNa SaLSaBiLa
(DaRiNa-BuNGa) (SaLSaBiLa-NaMa MaTa aiR Di SYuRGa, aiR YaNG SeDaP)

SWeeT CHaRiTy ~ Teratai

Oh teratai bunga indah
Engkaulah pujaan hatiku

Telah lama aku rindukan
Wahai teratai bunga indah
Sungguh cantik paras wajahmu
Sinar matamu bagaikan suria pagi
Setiap insan selalu terpikat
Memandangmu teratai bunga indah
Ku tak menyangka wahai teratai ku sayang
Badai taufan datangmenghembus dirimu
Engkaupun terkulaidan merunduklah
Layu tak berseri lagi
Oh tuhan tolong lindungilah dia
Agarku dapat bersamanya lagi
Ku inginkan teratai ku sayang
Berseri seperti semula

BuNGa DaHLia

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa DaHLia :
DaHLia ZuLaiKHa
(DaHLia-BuNGa DaHLia) (ZuLaiKHa-KeCaNTiKaN YaNG MeNaWaN)

DaHLia
DaHLia aDaLaH TaNaMaN PeRDu BeRuMBi YaNG SiFaTNYa TaHuNaN (PeReNiaL), BeRBuNGa Di MuSiM PaNaS SaMPai MuSiM GuGuR. DaHLia aDaLaH BuNGa NaSioNaL NeGaRa MaXiCo YaNG JuGa MeRuPaKaN NeGaRa aSaL BuNGa iNi. DaHLia TeRMaSuK BuNGa YaNG TeRLaMBaT DiKeMBaNG-BiaKKaN. PaDa TaHuN 1872, NeGeRi BeLaNDa MeNeRiMa SeKoTaK uMBi DaHLia YaNG DiKiRiM DaRi MeXiCo. DaRi SeKoTaK uMBi BuNGa DaHLia TeRNYaTa HaNYa SaTu uMBi YaNG BeRHaSiL BeRBuNGa NaMuN MeNGHaSiLKaN BuNGa iNDaH BeRWaRNa MeRaH DeNGaN DauN BuNGa YaNG RuNCinNG. aHLi TaNaMaN BeRHaSiL MeNGeMBaNG BiaKKaN DaHLia YaNG KeMuDiaN DiNaMaKaN DaHLia JuaReZii. DaHLia JuaReZii MeRuPaKaN NeNeK MoYaNG SeMua BuNGa DaHLia HiBRiD (PeRSiLaNGaN) YaNG TeRDaPaT SeKaRaNG iNi. TaNaMaN DaHLia aDaLaH MaKaNaN LaRVa BeBeRaPa SPeSieS LePiDoPTeRa(JeNiS KuPu-KuPu).BuNGa DaHLia DiNaMaKaN uNTuK MeNGHoRMaTi aHLi BoTaNi BeRbaNGSa SWeDeN DaRi aBaD Ke-18 YaNG BeRNaMa aNDeRS DaHL. DaHLia JuGa MeRuPaKaN BuNGa RaSMi KoTa SeaTTLe, WaSHiNGToN, aMeRiKa SYaRiKaT.
MaNFaaT
BuNGa DaHLia YaNG KiTa KeNaL SeKaRaNG TeRDiRi DaRi RaTuSaN KuLTiVaR. SeBaHaGiaN BeSaR TaNaMaN DaHLia MeNGHaSiLKaN BuNGa YaNG WaRNaNYa CeRaH DaN MeMPeSoNa, SeHiNGGa DaHLia MeRuPakaN KoMoDiTi PeNTiNG BaGi iNDuSTRi TaNaMaN PoT.

BuNGa TaNJuNG

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa TaNJuNG :
KaMiLia aBiRaH
(KaMiLia-BuNGa, SuCi) (aBiRaH-HaRuM, WaNGi)
BuNGa TaNJuNG~SHaRiFaH aiNi

BuNGa TaNJuNG BuNGa TaNJuNG PuTiH BeRSeRi
KeMBaNG JeLiTa HaRuM BauNYa
GaGaH SuNGGuH PoHoNMu BeRDiRi
TeGaP RiMBuN GaGaH PeRKaSa
HaRuM JeLiTa Si BuNGa SuCi
iDaMaN DaRa GaDiS RuPaWaN
SaNGaT SoMBoNGNYa BuNGaMu MeNaRi
MeLeNGGaNG-LeNGGoK DiHuJuNG DaHaN
WaLauPun eNGKau Si BuNGa TaNJuNG
HiaSaN SaNGGuL GaDiS RuPaWaN
TiaDaLaH KaMu SaNGaT BeRuNTuNG
BaGai MeLaTi
BaGai MeLaTi DiLeMBaH SaNa
LiHaTLaH SeNYuMaN KeMBaNG MeLaTi
DiSuNTiNG KeLaNa HaTi...
Di LeMBaH SuNYi
LiHaTLaH PuLa BuNGa TeRaTai
DiJuNJuNG MuSaFiR LaMBai MeLaMBai
SuNGGuH NaSiBMu Si BuNGa TaNJuNG
BaGai CaHaYa DiTuTuP MeNDuNG
TiaDaLaH TaNGaN MeNYuNTiNG KaMu
MeNuNGGu GuGuR Di aNGiN LaLu
MaLaNG DuDuKMu Di DaHaN TiNGGi
KiNi BeRTaBuR Di aTaS BuMi

BuNGa iRiS

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa iRiS :
iRiS SYaKeeLa
(iRiS-BuNGa iRiS) (SYaKeeLa-YaNG CaNTiK MeNaWaN)
BuNGa iRiS ~ aWie
Kau MaSiH Ku CiNTai..SuNGGuH
DaRi aWaL DuLu HiNGGa HaRi iNi
aKu PaSTi SeYaKiNNYa PaSTi
KauLaH SaTu uNTuKKu
Kau MaSiH DeWi HaTiKu..SuNGGuH
BiaR SeJuTa TaHuN HiLaNG Di HaRi
uSaH GuSaR..SaYaNG..uSaH RaGu
aKu MiLiK Mu
CiNTaKu JiKa Kau TaNYa PaDa BiNTaNG
KeMiLauaN SiNaR TaKKaN HiLaNG
aKaN aKu SiNaRi DuNiaMu
MoGa TeRPaDaM SaNGSi Mu
CiNTaKu JiKa Kau LiHaT TiNGGiNYa aWaN
TaKKaN TeRCaKaR TiNGGi CiNTaKu
HaNYa HaTi Ku TaHu aPa MaHu Ku
DaN DuNiaKu PaSTi MiLiK Mu
HiNGGa Ke aKHiR HaYaT Ku..
Kau MaSiH Ku CiNTai..SuNGGuH
DaRi HaRi PeRTaMa Kau Ku NiKaHi
aKu PaSTi...YaKiNNYa PaSTi
eNGKau MiLiKKu

BuNGa LiLY

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa LiLY :
LiLY SYaZiYaH
(LiLY-BuNGa LiLY) (SYaZiYaH-HaRuM, WaNGi)


BuNGa LiLY

BuNGa LiLY aTau YaNG MeMiLiKi NaMa LaTiN LiLiuM CaNDiDuM L, iNi DiKeNaL SeJaK ZaMaN YuNaNi KuNo. PaDa aWaLNYa LiLY TuMBuH Di DaTaRaN MeDiTeRaNia DaN aSia BaRaT, HaMPiR SeTiaP RuMaH Di SaNa DiHiaSi DeNGaN KeCaNTiKaN BuNGa iNi. BaHKaN KeMuDiaN BuNGa iNi DiKeMBaNGKaN Di DaeRaH PeRTaNiaN. BuNGa YaNG BiaSaNYa TuMBuH Di BuLaN Mei iNi HiDuP DeNGaN BaiK Di DaeRaH PeRGuNuNGaN. TaK BaNYaK YaNG PaHaM BaHaWa DiBaLiK KeiNDaHaNNYa, BaHaWa BuNGa LiLY MeMiLiKi KHaSiaT uBaT. MeNuRuT PRoF HeMBiNG WiJaYaKuSuMa DaLaM BuKuNYa eNSiKLoPeDia TuMBuHaN BeRKHaSiaT uBaT, SiFaT KiMia DaRi BuNGa LiLY aDaLaH DiNGiN, MaNiS, DaN aGaK PaHiT. eFeK FaRMaKoLoGi YaNG DiKaNDuNG TuMBuHaN iNi aDaLaH SeBaGai uBaT BaTuK (aNTiTuSiF) DaN PeNeNaNG (SeDaTiF). BeBeRaPa PeNYaKiT YaNG BiSa DiaTaSi BuNGa LiLY aDaLaH BaTuK, BenNGKaK DaN BiSuL, RaDaNG SaLuRaN NaFaS, RaDaNG PaRu-PaRu, aSMa, SaKiT LaMBuNG, DiaRe KRoNiS, SaKiT PeRuT SeTeLaH MeLaHiRKaN, JeRaWaT. DaN BeBeRaPa ZaT KiMia PeNTiNG TeRKaNDuNG Di DaLaMNYa, MiSaLNYa SePeRTi FLaVoNoiD (YaNG DiKeNaL SeBaGai aNTi oKSiDaN, aNTi KaNSeR, DaN MeMBaNTu ReGeNeRaSi KuLiT), KaRoTeNoiD YaNG BeRFuNGSi SeBaGai aNTi oKSiDaN, SaPoNiN (YaNG JuGa DiKeNaL SeBaGai ZaT PeNGHaMBaT TuMBuHNYa SeL KaNSeR).

KHaSiaT BuNGa LiLY:
1. MeMBaNTu MeNYeMBuHKaN DaN MeNGHiLaNGKaN BeKaS LuKa Di KuLiT, MiSaLNYa LuKa TeRBaKaR, LuKa aKiBaT JaTuH. DaN KeLeBiHaNNYa, LiLY DaPaT MeNYeMBuHKaN LuKa TaNPa BeKaS. KuLiT aNDa aKaN KeMBaLi CaNTiK SePeRTi SeMuLa.

2. SaPoNiN PaDa uMuMNYa TeRDaPaT PaDa uMBi-uMBiaN DaN BiJi-BiJiaN. SaPoNiN BeRFuNGSi uNTuK MeNGHaMBaT PeRTuMBuHaN KaNSeR DaN MeMBaNTu MeNGaTuR KaDaR KoLeSTeRoL. SaPoNiN iNi JuGa TeRKaNDuNG Di DaLaM LiLY, iTuLaH SeBaBNYa BeBeRaPa PRoDuK KoSMeTiK aDa YaNG MeMaNFaaTKaN BuNGa LiLY uNTuK MeNCeGaH BeRKeMBaNGNYa SeL KaNSeR Di KuLiT (aPaLaGi JiKa KuLiT SeRiNG TeRKeNa CaHaYa MaTaHaRi SeCaRa LaNGSuNG).

3. eKSTRaK BuNGa LiLY DaPaT MeMBaNTu MeNJaGa KeLeMBaPaN KuLiT, MeMBeRiKaN PeRaWaTaN SPeSiaL BaGi KuLiT KeRiNG, KuLiT iRiTaSi DaN KuLiT SeNSiTiF.

4. PoLiSaKaRiDa YaNG JuGa TeRKaNDuNG Di DaLaM BuNGa iNi TeRMaSuK DaLaM KeLoMPoK HiDRoKoLoiD, FuNGSiNYa MeMBaNTu MeNiNGKaTKaN ViSKoSiTaS DaN KeSTaBiLaN KeLeMBaPaN aiR YaNG aDa Di KuLiT. Di DaLaM KuLiT,PoLiSaKaRiDa iNi MeNaHaN KaDaR aiR YaNG aDa aGaR TeTaP BeRaDa DaLaM JuMLaH YaNG SeiMBaNG.

BuNGa MaWaR PuTiH

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa MaWaR PuTiH :
NiSRiNa FaiHaNaH
(NiSRiNa-BuNGa MaWaR PuTiH) (FaiHaNaH-HaRuM, WaNGi)
MaWaRKu ~ SiTi NuRHaLiZa FeaT 2BY2
Kau MaWaRKu

JuWiTa KaLBu
GaDiS YaNG Ku RiNDu
Kau ReMaJa MeNaWaN HaTiKu
MeRaYu JiWaKu
Kau TeRuNa RaNGKai NYaWa
LaMPu HaTi BeTa
MeSTiKaH PeRGi JauH KeMBaRaKu
TeRBaYaNG Jua

BiLa eNGKau HiLaNG Di MaTa
TiDuR NYeNYaK Ku TaK BiSa
Ku TeRKenaNG WaJaHMu DiNDa
HaNCuR KeRNa Kau Juwita

MaWaR PuTiH
SuCi MuRNi
PuJaaN JauHaRi
SeNYuMaNMu YaNG MeNaWaN HaTi
GaDiSKu PeRTiWi

BuNGa SeRoJa

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa SeRoJa :
aMeeRa KauSaR
(aMeeRa-PuTeRi, RaTu) (KauSaR-SeBuaH KoLaM Di SYuRGa)
SeRoJa~JaMaL aBDiLaH
MaRi MeNYuSuN SeRoJa
BuNGa SeRoJa aH..aH..
HiaSaN SaNGGuL ReMaJa
PuTeRi ReMaJa ah..ah..RuPa YaNG eLoK
Di MaNJa JaNGaN DiMaNJa aH..aH..
PuJa LaH ia SeKaDaR
oH SeKaDaR SaJa
MeNGaPa Kau BeRMeNuNG
oH aDiK BeRHaTi BiNGGuNG
MeNGaPa Kau BeRMeNuNG
oH aDiK BeRHaTi BiNGGuNG
LuPaKaN SaJa aSMaRa
PaDa aSMaRa.
LuPaKaN SaJa aSMaRa
PaDa aSMaRa..
MaRi MeNYuSuN SeRoJa
BuNGa SeRoJa aH..aH..
HiaSaN SaNGGuL ReMaJa
PuTeRi ReMaJa aH..aH..
RuPa YaNG eLoK
Di MaNJa JaNGaN DiMaNJa aH..aH..
PuJa LaH ia SeKaDaR
oH SeKaDaR SaJa

SeRoJa~SeaRCH
TeRPaNCaR SeJaLuR CaHaYa
Di KeLoPaKNYa SeRoJa
BaK GeMiLaNG SaMaReNDa
MeMuKau MaTa HaTi iNi SeKeTiKa
LaMuNaNKu TeRSeNTaK
LaLu Ku MeNDoNGaK
GeMuRuH RaSa
TeRPaKu SuKMa
TeRKeNa LoNTaRaN SeNYuMaN MiSTeRi
SiaPa GeRaNGaN SaNG PuTeRi
MeNGaLuNG CiNTa DiLeHeRKu
DaN TeRuS BeRLaRi
aKu CuBa MeNanNGKaP BaYaNG BaYaNGNYa
Di aNTaRa KeMBaNG SeRoJa TaSiK CiNTa
TaPi MaLaNGNYa JaTuH Ke LeMBaH
BeRDuRi DaN SePi

BuNGa MaTaHaRi

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa MaTaHaRi :
NaFLaH HaSeeNa
(NaFLaH-BuNGa MaTaHaRi (HaSeeNa-CaNTiK)
BuNGa MaTaHaRi~MaYa
TeRBiT SiNaR MeNTaRi
SaBaN HaRi
MeNGeJuT MiMPi
DaRi LeNa
RiaNG KeNaRi
Di CeMaRa
MeNGuSiK SuKMa
BuNGa-BuNGa MaTaHaRi
aNGGuN MeKaR
Di TaMaN SaRi
WaRNa JiNGGa
SuNTiNGaN HaTi
BaGai TaNDa
KaSiH BeRSeMi
HaNGaTNYa SiNaRaN
WaLau GeTiR Ku TeMPuH DuGaaN
MeNYaHuT WaWaSaNKu
PoHoNKaN SeGuNuNG HaRaPaN
BaNGKiTKaN CiTRaMu iNSaN
DaLaM DiaM MeNYaMBuNG WaRiSaN
SeKiLaS SiNaR MeNTaRi
MeLeWaTi Di SeNJa MeNanNTi

BuNGa CeMPaKa

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa CeMPaKa :
KaDZiYaH eRYNa

(KaDZiYaH-PoHoN BeRBuNGa MeMaNJaNG DaN HaRuM BauNYa) (eRYNa-CaNTiK)

KHaSiaT BuNGa,DauN, DaN aKaR PoKoK CeMPaKa :

BuNGa CeMPaKa KuNiNG:
DiGuNaKaN uNTuK WaNiTa SeLePaS BeRSaLiN, KeNCiNG TaK LaWaS DaN DeMaM SeLSeMa.
KaeDaH PeNYeDiaaN uNTuK MeRaWaT WaNiTa SeLePaS BeRSaLiN aDaLaH DeNGaN CaRa MeNGaMBiL BeBeRaPa HeLai DauNNYa DaN BeRSiHKaNNYa TeRLeBiH DaHuLu. KeMuDiaN ReBuSKaNNYa SeHiNGGa MeNDiDiH DaN SeTeLaH aiRNYa SuaM-SuaM KuKu BaRuLaH DiMiNuM.
BaGi KeNCiNG TaK LaWaS PuLa, aMBiL BeBeRaPa KuNTuM BuNGaNYa DaN BeRSiHKaNNYa DaHuLu . SeLePaS iTu ReBuS HiNGGa MeNDiDiH DaN KeMuDiaN TuNGGuLaH SeHiNGGa SuaM uNTuK DiMiNuM.
uNTuK DeMaM SeLSeMa , aMBiL aKaRNYa DiTiTiK aTau Di PeCaH-PeCaHKaN. KeMuDiaN ReBuS HiNGGa MeNDiDiH DaN TuNGGuLaH HiNGGa aiR ReBuSaN iTu SuaM BaRuLaH DiMiNuM.

BuNGa CeMPaKa PuTiH :
DiGuNa uNTuK MeRaWaT PiTaM, BiSuL DaN RaDaNG TeNGKuK.

CeMPaKa PuTiH DiGuNaKaN uNTuK MeRaWaT PiTaM iaiTu DeNGaN MeNGaMBiL BeBeRaPa KuNTuM BuNGa uNTuK DiReBuS SeHiNGGa MeNDiDiH DaN SeTeLaH aiRNYa SuaM-SuaM KuKu BaRuLaH DiMiNuM.
uNTuK MeRaWaT PeNYaKiT BiSuL PuLa, CaRa MeNGGuNaKaNNYa aDaLaH MuDaH , iaiTu DeNGaN MeNGaMBiL BeBeRaPa HeLai DauNNYa YaNG SeGaR DaN DiTuMBuK HiNGGa LuMaT, SeTeLaH iTu DiTeMPeKKaN PaDa TeMPaT YaNG TeRKeNa BiSuL iTu.

uNTuK MeRaWaT RaDaNG TeNGKuK, aMBiL BeBeRaPa KuNTuM BuNGa uNTuK DiReBuS SeHiNGGa MeNDiDiH DaN TaMBaHKaN DeNGaN MaDu SeBeLuM DiMiNuM. SeTeLaH aiRNYa SuaM-SuaM KuKu BaRuLaH DiMiNuM.


BuNGa LiLY VaLLeY

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa LiLY oF THe VaLLeY :
SuSaNi SYaMiMi
(SuSaNi-LiLY oF THe VaLLeY) (SYaMiMi-KeHaRuMaNKu)

BuNGa KeMBoJa

SuGGeST NaMa SeMPeNa KeMBoJa :
RaiHaNaH SuRaiYa
(RaiHaNaH-JaMBaK BuNGa YaNG HaRuM) (SuRaiYa-CaNTiK)

BuNGa KeNaNGa

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa KeNaNGa :
ZaHRa SoFia
(ZaHRa-BuNGa) (SoFia-CaNTiK)


BuNGa BaKaWaLi

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa BaKaWaLi :
DiaN BaDRiYaH
(DiaN-CaHaYa) (BaDRiYaH-CaNTiK SePeRTi BuLaN PuRNaMa)
BaKaWaLi-Siti Nordiana Feat SYuRa
BaKaWali Hai BuNGa BaKaWaLi
MeKaR KeMBaNG Di MaLaM HaRi Di MaLaM HaRi
CiNTa SuCi TiDaK DiJuaL BeLi
TiDaK MuDaH DiTuKaR GaNTi BaWa Ke MaTi
KuNiNG PiNaNG WaRNaMu (Hai SuNGGuHLaH BeRSeRi)
BiaR TeRBiT MeNTaRi (Kau MeMBaWa DiRi)
PaTaHLaH HaTi uSaH DiTuRuTKaN
KeLaK MeRaNa BaDaN TaK LaLu MaKaN
BuKaN SeNGaJa HaMBa NaK TuRuTKan
HaNYa YaNG aLaMi DaPaT MeRaSaKaN
TiKaR SeRaMPiN JaNGaNLaH Di BuaNG
BoLeH DiPaKai Hai BeRuLaNG-uLaNG
BeRKaSiH SaYaNG TaK SiaPa YaNG HaLaNG
KuaTKaN iMaN BaWaLaH BeRTeNaNG
BeRCaHaYa TeRaNG BuLaN PuRNaMa
SeDaNG aNGiN SePoi BaHaSa MeNYaPa MuKa
NaK BeRCiNTa BiaR BeRPaDa-PaDa
JiKa BeNaR, BeNaR DaH SuKa SaTuKaN SaJa
KuNiNG PiNaNG WaRNaMu (Hai SuNGGuH BeRSeRi)
BiLa TeRBiT MeNTaRi (Kau MeMBaWa DiRi)
MeNGHaRaP KaSiH oRaNG TaK KaSiHaN
KaLau PuN KaSiH HaNYa SePaRuH JaLaN
JiKa BeGiNi MaKNa PeRCiNTaaN
RaSaNYa eLoK DuLuKaN MaSa DePaN
Hai NaK MuDa KaLau aSYiK BeRMiMPi
NaNTi KeRJa TiDaK MeNJaDi KauLaH YaNG RuGi
Di MaSa BeRCiNTa iNDaH SeKaLi
NaMuN LeBiH iNDaH SeNDiRi Hai TaK SaKiT HaTi
Hai BaKaWaLi BuNGa SuCiKu SaYaNG
KeMBaNGNYa MaLaM Hai MaLaM BeRKeMBaNG
BeRKaSiH SaYaNG TaK SiaPa YaNG HaLaNG
KuaTKaN iMaN BaWaLaH BeRTeNaNG
Hai BaKaWaLi NaMa LaGu DiBeRi
ReNTaKNYa ZaPiN SeMoGa MeNGHiBuRKaN
TiBaLaH MaSa KaMi MeNGuNDuR DiRi
TeRSaLaH SiLaP HaRaP DiMaaFKan
BuNGaKu BaKaWaLi

oH

BuNGa KeKWa

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa KeKWa :
SYaDNi NaDHiRa
(SYaDNi-PoKoK BuNGa) (NaDHiRa-CaNTiK)

BuNGa LaVeNDeR

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa LaVeNDeR :
NaSRiN SYaZWaNi
(NaSRiN-BuNGa BiRu YaNG WaNGi) (SYaZWaNi-KeHaRuMaNKu)

BuNGa CaRNaTioN

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa CaRNaTioN :
RauZaH SYaMeeNa
(RauZaH-BuNGa YaNG BeRBau WaNGi) (SYaMeeNa-CaNTiK)


BuNGa HaRuM...

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa HaRuM SuNDaL MaLaM :
SYaZa NuRLaiLa
(SYaZa-KeHaRuMaNKu) (NuRLaiLa-CaHaYa MaLaM)


BuNGa TuLiPS

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa TuLiP :
SYauRaH aLWaNi
(SYauRaH-CaNTiK, LaWa) (aLWaNi-WaRNa WaRNi)

BuNGa oRKiD

SuGGeST NaMa SeMPeNa BuNGa oRKiD :
FaTiN LiYaNa
(FaTiN-CaNTiK, MeNaWaN) (LiYaNa-KeHaLuSaN, KeLeMBuTaN)

2 ulasan:

emy'n berkata...

seronok bace entri ni ^^

farhanahomar berkata...

soo intersting.saya sangat suka :)